วิธีลงทะเบียนขอคืนเงิน ‘ค่าประกันประปา’ สนใจสมัครต้องทำยังไง

 

จากกรณี การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตอบรับนโยบายรัฐบาล ตามมติเห็นชอบมาตราการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด ในหมวดการบรรเทาภาระเรื่อง ‘น้ำ’ จำนวน 3 มาตราการดังต่อไปนี้

1. ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม, และ ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาสำหรับรอบการใช้น้ำเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย โดยจะเปิดให้ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และขอคืนเงินประกันได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีเวลาสิ้นสุดการปิดรับลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนประปา

ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ทางออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • Line Official @pwathailand
  • แอปพลิเคชัน PWA1662
  • เว็บไซต์ กปภ. www.pwa.co.th

วิธีลงทะเบียนขอเงินประกันประปาคืน

ขั้นตอนการขอคืนเงินประกันการใช้น้ำของ การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขผู้ใช้น้ำ
  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • หมายเลขโทรศัพท์

2. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในระบบให้ครบถ้วน

3. ระบุช่องทางการรับเงิน

  • พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
  • บัญชีธนาคาร
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส

4. รอรับ SMS ตอบกลับ แจ้งผลการโอนเงินประกันการใช้น้ำ

5. รับเงินประกันการใช้น้ำ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้

กรณีที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th เข้าไม่ได้ ปฏิบัติดังนี้

1. หากสะดวกรอ : โปรดรอประมาณ 5 – 10 นาที แล้วกลับเข้าเว็บไซต์อีกครั้งว่าใช้การได้หรือไม่ กรณีนี้อาจเป็นเพราะมีปริมาณผู้ใช้งานมาก ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

2. หากไม่สะดวกรอ : ไปที่ Line Official @pwathailand และ แอปพลิเคชัน PWA1662

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเงินค่าประปาเมื่อไร

กปภ. จะคืนเงินประกันให้กับผู้ใช้น้ำประเภท 1 ที่พักอาศัย ในจำนวนเงินที่ชำระไว้ครั้งแรก โดยจะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีลงทะเบียนขอคืนเงิน ‘ค่าประกันประปา’ สนใจสมัครต้องทำยังไง
วิธีตรวจสอบ ลงทะเบียน ‘ค่าประกันประปา’ ตอนนี้ จะได้รับเงินคืนเมื่อไร
วิธีตรวจสอบ ‘ตารางค่าประกัน’ การใช้น้ำประปา ลงทะเบียนแล้วจะได้เงินคืนกี่บาท

เผยมาตรการ การประปาฯ กปภ. คืนเงิน ‘ประกันประปา’ เริ่มลงทะเบียน 15 เมษายน 2563