รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-1

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 33 รับเงิน 8,000 บาท จากประกันสังคม

เมื่อวันที่ 14 เมษายน พศ 2563 ณ สำนักงานประกันสังคม นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) แถลงมติ เยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ระบาด กำหนด ให้โรคโควิด-19 ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก

ประกันสังคมช่วยเหลืออะไรบ้าง

กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,080 -8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

เงื่อนไขการรับสิทธิกรณีว่างงานผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33

  • เป็นสมาชิกประกันสังคม มาตรา 33
  • จ่ายสมทบมากกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือน
  • สถานะการเป็นสมาชิกประกันสังคมยังไม่สิ้นสดลง

เปิด 6 ขั้นตอนลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 33 รับเงิน 8,000 บาท จากประกันสังคม

1. ไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และคลิก ‘กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน คลิกที่นี่’

รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-1

 

2. เลือก ข้อ 1 กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน) และ คลิก ‘แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)’ หรือ คลิกที่นี่

210401 รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-2

3. จากนั้นคลิกลิงค์ที่อยู่ใต้คำว่า ‘ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม ได้ผ่านทางเว็บไซต์’

210401 รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-3

4. กาเครื่องหมายถูกตรง ‘รับทราบ’ เพื่อรับทราบเงื่อนไข จากนั้นเริ่มกรอกข้อมูลในช่องที่แบบฟอร์มกำหนดให้ครบถ้วน

210401 รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-4

5. ในส่วนของ ‘สาเหตุการออกจากงาน’ ขอเสนอว่าเลือกข้อ 3 – 6 จะเข้าเงื่อนไขของประกันสังคมมากที่สุด จากนั้นเลือกบัญชีธนาคารของท่าน

210401 รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-5

6. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกาเครื่องหมายถูก เพื่อ รับรองและยินยอมตามข้อความข้างต้นทั้งหมด และกด Submit เพื่อส่งข้อมูล

210401 รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-6

หากกรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแจ้งเตือนว่า ‘This is a required question’ ขอให้ท่านไม่ต้องตกใจ อาจมีบางช่องที่ตกหล่นไปเท่านั้น ให้กลับไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากทุกอย่างเรียบร้อยและส่งข้อมูลผ่าน ถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จ

210401 รูปลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 ช่วงโควิด-19-7

เพียงเท่านี้ท่านก็จะเป็นผู้ลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 33 รับเงิน 7,000 – 8,000 บาท จากประกันสังคมเสร็จแล้ว