วิธีลงทะเบียนขอคืนเงิน ‘ประกันประปา’ การประปาส่วนภูมิภาค เริ่มลงทะเบียน 15 เมษายน 2563

 

รัฐบาล และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตราการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด ในประเด็นการบรรเทาภาระเรื่อง ‘น้ำ’ จำนวน 3 มาตราการดังต่อไปนี้

1. ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2563

2. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม, และ ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือน และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาสำหรับรอบการใช้น้ำเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2563

3. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 หรือ ประเภท ‘ที่อยู่อาศัย’ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ แฟนเพจ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เผยวิธีการขอรับเงินคืนประกันการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ www.pwa.co.th, แอปพลิเคชัน PWA1662 และ Line Official @PWARhailand

วิธีลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา มี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ เช่น ชื่อ-นามสกุล / หมายเลขผู้ใช้น้ำ / หมายเลขบัตรประชาชน

2. ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

3. รอ SMS ตอบกลับ แจ้งผล

4. รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

โดย กปภ. จะเปิดให้ผู้ใช้น้ำลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และขอคืนเงินประกันได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และจะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางที่กำหนด ขอให้ประชาชนโปรดงดการเดินทางไปยัง กปภ.สาขา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

อัพเดท! การประปาฯ เปิดแล้ว! เปิดลงทะเบียนขอรับเงินคืน ‘ประกันประปา’ สนใจสมัครต้องทำยังไง อ่านที่นี่

รูปภาพจากแฟนเพจ การประปาส่วนภูมิภาค
รูปภาพจากแฟนเพจ การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป 5 มาตราการ ‘ประกันสังคม’ ปี 2563 ช่วย นายจ้าง และ คนว่างงาน จาก โควิด-19
กรมสรรพากร ‘ขยายเวลายื่นแบบและชำระภาษี’ ปี 2563 ช่วยผลกระทบ โควิด-19 มีผลบังคับใช้แล้ว