Hire Me Page: โปรโมทอาชีพฟรีแลนซ์ผ่านเว็บบล็อก

ผลสำเร็จของบล็อกเกอร์หลายๆคนที่สามารถใช้เว็บบล็อกเป็นฐานในการประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ในสาขาที่ตนเองถนัดทำให้ผมบอกได้ว่าการบล็อกเป็นเรื่องจริงจังสำหรับคนที่คิดเอาจริงที่จะสร้างอาชีพส่วนตัวหรือ Self-employed.

มีฟรีแลนซ์แทบทุกสาขาอาชีพที่ใช้บล็อกทำการตลาดไม่ว่าจะเป็น นักเขียน, นักแปล, นักออกแบบกราฟฟิก นักเขียนโปรแกรม นักการตลาดทุกแขนงไม่ว่าจะเป็น traditional marketer, Internet marketer, social media marketer ฯลฯ ที่ปรึกษาทุกแขนง อาทิ กฎหมาย การลงทุน การขาย ฯลฯ

3 จุดเด่นที่ทำให้บล็อกเหมาะแก่การประชาสัมพันธ์อาชีพฟรีแลนซ์

1 บล็อกเป็นเวทีแสดงความรู้ความชำนาญในสายงาน ด้วยการเขียนเนื้อหา รายงานและบทวิเคราะห์เพื่อให้ความรู้ผ่านบทความในบล็อก และเนื้อหาเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็น Work sample ไปในตัว
2 เนื้อหาในบล็อกสามารถติด Search engine ก่อให้เกิดการค้นเจอได้จากทั่วโลก
3 เนื้อหาในบล็อกสามารถนำไปแนะนำต่อ แชร์ต่อ อ้างอิงเป็น backlink ได้เรื่อยๆ

คุณสามารถเพิ่ม Page tab เพื่อประกาศรับงานของตนเองได้ และทุกครั้งที่บล็อกถูกแชร์ถูกพบเห็นคือการบอกต่อให้คนรู้ว่าถ้าชอบผลงานของคุณ อยากร่วมงานก็สามารถจ้างได้ หรือ Hire Me

ตัวอย่างบล็อกที่มี Hire Me Page

นี่คือตัวอย่างของบล็อกเกอร์ที่รับงานฟรีแลนซ์และใช้ Hire Me Page ทำหน้าที่เป็นฝ่ายขายประจำบล็อก

Slide1Leaving Work Behind: Freelance writer/ Internet marketing consultant

Slide2Michael Hyatt: Business consultant

Slide3

Eventually Millionaire: Business consultant

Slide4

Alexis Grant: Web marketing consultant

Slide5

Peter Bregman: Executive consultant

Slide6

Nelson Duffle: Freelance writer/ Journalist

 

ตัวอย่างที่นำมาให้ดูเป็นบล็อกต่างประเทศแต่เทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกชาติ คนไทยที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์อื่นๆสามารถเปิด Hire me page ขึ้นมาแล้วใส่ข้อมูลการให้บริการในสายงานของตนได้เลย

วิธีเขียน Hire Me Page

ในอินเตอร์เน็ตคนที่ให้บริการแบบเดียวกับเรามีเป็นพันเป็นหมื่น นักแปลอังกฤษไทยมีเป็นหมื่นๆคน นักเขียนมีเป็นแสนๆ ผู้ออกแบบกราฟฟิก นักเขียนโปรแกรม ก็เช่นกัน เวลาคนเขาไปตามหน้า Hire me มักเจอประโยคเหมือนกันคือ เราคือสิ่งนี้, เราทำอย่างนี้ๆ, เราทำอย่างนี้มาเป็นเวลาเท่านี้ๆ , คุณมั่นใจได้ในคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งมันจะซ้ำๆกันดูไม่แตกต่างและอาจไม่น่าจดจำ การเขียน Hire me page ก็เหมือนกับการเขียน Sales offer หรือเอกสารเสนอขายที่ต้องมีท่อนประโยคที่ดึงความสนใจที่เรียกว่า Sales pitch และการ hook ให้อยู่หมัด

ตัวอย่าง
Tom Ewer:

Are you looking to establish your blog or business as an authority and boost traffic to your site? I offer content writing services that can help you to achieve your aims…

Lanre:

So, let me guess….you have a business, a smashing product and a blog, but have little to no idea about how to get more results from content creation (which you must have tried by the way). Well, here’s the deal…

สองรายนี้ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยการแนะนำตัว แต่ขึ้นต้นด้วยการชี้เป้าสู่ปัญหาของว่าที่ลูกค้าแล้วตามด้วยแนวทาง ย่อหน้าถัดไปจึงเป็นการแนะนำตัว ตามด้วยประเภทงานที่รับจ้าง คำแนะนำจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ (ถ้ามี) ตัวอย่างผลงาน และการติดต่อ รูปแบบนี้เป็นแบบที่ได้รับการแนะนำว่าใช้ดี แม้จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ฟรีแลนซ์บางคนก็ใช้รูปแบบดั้งเดิมคือแนะนำตัวก่อนแล้วตามด้วยงานที่ทำ ฯลฯ เรื่องนี้น่าจะขึ้นอยู่กับเทคนิคและความถนัดในการสร้างเนื้อหาให้ดึงดูดใจต่อไปครับ