Google ประกาศให้พนักงานกว่า 1 แสนคน ทำงานที่บ้าน โดยไม่มีการหักหรือลดเงินเดือน

10/3/2020 CNBC รายงานว่า Google ได้ประกาศให้พนักงานบริษัทประจำพื้นที่ ‘อเมริกาเหนือ’ ที่มีจำนวนมากกว่า 100,000 คน ทำงานจากที่บ้านไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2020 เพื่อหลีกเลี่ยง และลดความเสี่ยงติดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

อย่างไรก็ดี ยังมีพนักงานประจำอีกหลายตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้สำนักงานในการทำงาน โดย Google ได้จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง คอยอัพเดทข่าวสาร ให้ความรู้ และดูแลความปลอดภัยของสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันโรคระบาด และรวมไปถึงการงดให้บุคคลภายนอกเข้าสำนักงาน Google ในบางสาขา อาทิ นิวยอร์ก และ ซานฟรานซิสโก

สำหรับพนักงานประจำที่ต้องทำงานจากที่บ้านจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเต็มที่ตามปกติ ในขณะที่ พนักงาน ‘สัญญาจ้างชั่วคราว’ จะได้รับเงินชดเชยชั่วโมงทำงานที่หายไปจากการที่ไม่สามารถเข้ามาทำงานที่สำนักงานได้ — สำหรับพนักงานกลุ่มหลัง Google ได้ตั้งกองทุนช่วยเหลือขึ้นมาโดยเฉพาะชื่อว่า Google’s COVID-19 Fund อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ติดตามสถิติการระบาด โควิด-19 ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ที่นี่ อ้างอิง : CNBC, Forbes, USA Today