Google ตั้งกองทุนเยียวยาโควิด-19 สำหรับ ‘ลูกจ้างชั่วคราวทั่วโลก’ เจ็บ ป่วย มาทำงานไม่ได้ ได้รับเงินช่วยเหลือทุกคน

 

10/3/2020 Google ประกาศผ่าน Blog ของบริษัทว่าได้จัดตั้งกองทุน COVID-19 Fund เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ ‘ลูกจ้างชั่วคราว’ ทั่วโลกจำนวนประมาณ 120,000 คนเศษ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของ ไวรัสโควิด-19

กองทุน COVID-19 จะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือ ‘ลูกจ้างชั่วคราว’ โดยเฉพาะ เนื่องจากพนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับสวัสดิการเหมือนพนักงานประจำทั่วไปอยู่แล้ว อีกทั้งยังถูกจ้างงานโดยจ่ายค่าจ้างเป็น ‘รายชั่วโมง’ ทำให้อาจประสบความเดือดร้อนทางเงินอย่างหนักจากนโยบายป้องกันการระบาดของประเทศ

ความช่วยเหลือของกองทุนนี้จะครอบคลุมการช่วยเหลือ 2 กรณีหลัก ๆ ได้แก่ 1) Paid sick leave หรือ ได้รับค่าจ้างแม้ลาป่วยหรือถูกกักตัว และ 2) Paid absent hour หรือ รับค่าจ้างตามชั่วโมงปกติแม้จะไม่ได้มาทำงาน (อันเนื่องมาจากบริษัทสั่งห้ามมาทำงาน)

ณ วันที่ทำข่าวนี้ Google มีพนักงานประจำในสหรัฐอเมริกาประมาณ 1 แสนคนเศษ และมีลูกจ้างชั่วคราวอีกประมาณ 120,000 คนเศษ — การระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ลามไปถึงสหรัฐฯ ทำให้ Google จัดทีมเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ประกาศให้พนักงานประจำทำงานจากที่บ้านและรับเงินเดือนปกติ และตั้งกองทุนช่วยเหลือพนักงานชั่วคราวให้ได้รับค่าแรงรายชั่วโมงปกติเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยให้ต้องหยุดงาน

นอกจาก Google แล้วก็ยังมีบริษัทใหญ่ ๆ ในสหรัฐฯ อาทิ Microsoft, Amazon, Uber, SalesForce, และ Cisco เป็นต้น ที่มีนโยบายช่วยเหลือทั้งพนักงานประจำและชั่วคราวด้วยกันทั้งสิ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Google ประกาศให้พนักงานประจำกว่า 1 แสนคนทำงานที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยง COVID-19

ติดตามสถิติการระบาด โควิด-19 ทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ที่นี่อ้างอิง Business Insider, Google Blog