ฝรั่งเศสขู่ไม่เอา Libra หวั่นคุกคามอำนาจอธิปไตยรัฐ

france-libra

ฝรั่งเศสขู่กร้าวไม่เอา Libra กลางงานประชุมองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หวั่นเป็นภัยคุกคามอำนาจอธิปไตยรัฐ และระบบเศรษฐกิจของชาติ

Bruno Le Maire รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังฝรั่งเศส กล่าวในระหว่างเข้าร่วมงานประชุมองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่จัดขึ้นในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 อาทิ :

“Libra also represents a systemic risk from the moment when you have two billion users. Any breakdown in the functioning of this currency, in the management of its reserves, could create considerable financial disruption,”

แปลว่า : Libra สะท้อนความเสี่ยงด้านระบบ โดยเฉพาะเมื่อมีผู้ใช้งาน 2 พันล้านคน เมื่อเกิดความผิดพลาดในระบบ และการล้มเหลวในการจัดกันเพียงเสี้ยวนาที อาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักทางการเงินอย่างรุนแรง

“All these concerns around libra are serious. So I want to say this with a lot of clarity: In these conditions, we cannot authorize the development of libra on European soil,”

แปลว่า : Libra ยังมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบรุนแรงในหลาย ๆ จุด และผมต้องการการชี้แจงถึงการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน มิเช่นนั้นก็ไม่อาจยอมอนุญาตให้ Libra ผ่านเข้ามาในยุโรปได้

france-libra-02

ทางด้าน Vanessa Mock โฆษกประจำคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ตอบรับท่าทีของฝรั่งเศสแล้ว โดยกล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะตรวจสอบ Libra ให้รอบด้านทั้ง โอกาส และ ความเสี่ยง ให้กระจ่างชัดไม่ว่าจะเป็น เรื่องการจัดเก็บภาษี, และการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ซึ่งตัวลิบราเองก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากทางการยุโรปจึงจะสามารถเข้ามาดำเนินการกิจกรรมใด ๆ ในยุโรปได้

รวมไปถึง Libra Association ก็จะต้องร่วมงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ หรือหน่วยงานที่ควบคุมมาตรการในระดับภูมิภาคยุโรป เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นก่อนจะเริ่มเปิดตัว Libra อย่างเป็นทางการในยุโรป

ประเด็นปัญหาลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Libra เพราะแม้แต่ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็เคยออกมากล่าวอย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่า

สำหรับสหรัฐฯ ‘ดอลลาร์’ จะเป็นเพียงสกุลเงินเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

ส่วนเงินดิจิทัล Libra โดยองค์กร Libra Association ริเริ่มโดย Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook เมื่อกลางปี 2018 และเตรียมจะเริ่มเปิดให้ใช้งานจริงในช่วงปี 2020 นี้ อย่างไรก็ดี หลายประเทศยังมีความกังวลเกี่ยวกับการให้การต้อนรับ Libra เข้ามาพัฒนาตามที่เป็นข่าวSource :

https://www.cnbc.com/2019/09/12/france-says-it-will-block-development-of-facebooks-libra-in-europe.html