อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 8 เมษายน 2563

อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า อัตรา บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ (ดูย้อนหลัง)

ประเทศ สกุลเงิน อัตราซื้อถัวเฉลี่ย อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน เงินโอน
สหรัฐอเมริกา USD 32.5557 32.6515 32.9859
สหราชอาณาจักร GBP 39.7079 39.8546 40.7235
ยูโรโซน EUR 35.0292 35.1298 35.8489
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) JPY 29.6685 29.7674 30.5258
ฮ่องกง HKD 4.1764 4.194 4.2815
มาเลเซีย MYR 7.4008 7.4431 7.661
สิงคโปร์ SGD 22.6089 22.6877 23.2295
บรูไนดารุสซาลาม BND 22.4902 22.5984 23.3263
ฟิลิปปินส์ PHP 0.6315 0.6362 0.6614
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) IDR 1.8354 1.9072 2.1144
อินเดีย INR 0.3767 0.3998 0.4635
สวิตเซอร์แลนด์ CHF 33.1555 33.2708 33.9439
ออสเตรเลีย AUD 19.6337 19.6874 20.4946
นิวซีแลนด์ NZD 19.1786 19.2507 19.8748
แคนาดา CAD 22.9533 23.0435 23.5474
สวีเดน SEK 3.195 3.2136 3.2849
เดนมาร์ก DKK 4.6911 4.709 4.8018
นอร์เวย์ NOK 3.1104 3.1256 3.2045
จีน CNY 4.5349 4.5688 4.6998