75 ล้านคนจะตกงาน; Elon Musk เผยกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสรอดจาก AI แย่งงานคน

Elon Musk นักธุรกิจและนักประดิษฐ์ที่สร้างผลงานไฮเทคมากมาย อาทิ ร่วมก่อตั้งโปรแกรมชำระเงินออนไลน์ยี่ห้อ Paypal, เป็นเจ้าของ Tesla Motor, SpaceX, และ Neuralink ที่กำลังจะเชื่อมสมองคนเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ เขาเชื่อมาโดยตลอดว่า ภายใต้ประโยชน์อันน่าทึ่งของ AI หรือ artificial intelligence — ก็มีโทษมหันต์ที่รอคุกคามมนุษย์

Elon Musk กล่าว ณ งาน World Artificial Intelligence Conference in Shanghai เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2019 ว่า :

“AI will make jobs kind of pointless, […] Least vulnerable to that job disruption will be individuals who can program AI software, […] Eventually the AI will just write its own software”

แปลว่า

AI จะทำให้มนุษย์ไม่มีงานทำ, […] อาชีพที่จะมีภูมิต้านทานต่อการดิสรัปท์ของ AI คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนซอฟต์แวร์ AI, […] แต่ท้ายที่สุดแล้ว AI ก็จะเขียนซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองได้อยู่ดี

Elon Musk ยังเสริมว่า ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันอยู่วันยังค่ำ ดังนั้นธุรกิจและอาชีพใด ๆ ที่ส่งเสริมให้มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กันก็ยังไปต่อได้ รวมไปถึงอาชีพ วิศวกรรม และอาชีพเกี่ยวข้องกับ ศิลปะ ก็ไปต่อได้

ทางด้านรายงานของ The World Economic Forum ได้พยากรณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2022 จะมีคนตกงานทั่วโลกประมาณ 75 ล้านคน

ตารางเปรียบเทียบมุมมอง Jack Ma vs Elon Musk โดย เพจลงทุนแมน