ธปท. สั่งธนาคารพาณิชย์ ‘งดจ่ายปันผล-สำรองเงินทุน’ เตรียมรับมือหนี้เสียหลังโควิด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ธปท. มีคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1 – 3 ปี และงดจ่ายเงินปันผล และซื้อหุ้นคืนสำหรับปี พศ 2563

ไทยรัฐ รายงาน วันที่ 19 มิย พศ 2563 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เนื่องด้วย ธปท.พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป และยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) ในระยะต่อไปได้ ธปท.จึงให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำแผนบริหารจัดการระดับเงินกองทุนสำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้าเพื่อนำเสนอ ธปท.

โดยแผนดังกล่าวให้คำนึงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต และศักยภาพลูกหนี้ในการทำธุรกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย พร้อมขอให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 รวมไปถึงงดการซื้อหุ้นคืน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

“แนวทางการดำเนินการรักษาระดับเงินกองทุนดังกล่าว ถือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกลางหลายประเทศได้ดำเนินการแล้ว เพื่อรองรับความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ในอนาคต” — นายวิรไท สันติประภพ กล่าวต่อสื่อ

โดยคร่าว สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด เป็นเหตุให้ภาครัฐต้องใช้มาตราการปิดพื้นที่เศรษฐกิจชั่วคราวเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทำให้มีรายได้ลดลง และมีแรงงานตกงาน ถึงแม้จะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง ธปท.ที่จะมีมาตรการช่วยพักหนี้ และเร่งให้ปรับโครงสร้างหนี้ แต่ก็ยังมีโอกาสที่ ‘หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้’ (NPLs) ตามมาจำนวนมากกว่าปกติในอนาคต

ด้วยเหตนี้ ธปท.จึงขอให้ธนาคารพาณิชย์ประเมินทุนที่มีอยู่เทียบกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ 3 ปี และการสะสมกำไรแทนการจ่ายเงินปันผล โดยในขณะนี้ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังมีการสำรองหนี้ที่สงสัยจะสูญ และมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงในอัตราที่สูงมาก

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email