เผย 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ โอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และการตลาดออนไลน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ทำความรู้จัก 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยโดยนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และการตลาดออนไลน์มาใช้ทำการค้า ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com เริ่ม 21 มิถุนายน พศ 2563

แฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า เผยรายละเอียดของ 3 โครงการเกษตรพาณิชย์ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยมีข้อความดังนี้ ถึงเวลาขับเคลื่อนภาคการเกษตรในยุคที่มีการระบาดของ โรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถตอบสนองกับพฤติกรรมการอุปโภค-บริโภค ที่เปลี่ยนไปด้วยโมเดล ‘เกษตรพาณิชย์’ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E-Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนภายใต้ 3 โครงการหลักที่จะช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ประกอบด้วย:

1. โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง

ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ เกษตรกรที่สนใจจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com เริ่ม 21 มิถุนายน 2563

จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ และเมื่อมีการขนส่งจะต้องแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัม จะคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท ที่สำคัญการบรรจุผลผลิตทางการเกษตรจะต้องได้มาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563

2. โครงการเพิ่มความรู้

ช่วยเพิ่มความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ด้วยระบบออนไลน์ e-Learning โดยเป็นการสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมเรียนซ้ำได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

  • การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์
  • การใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  • เทคนิคการขายและทำการตลาดออนไลน์

3. โครงการช่วยขายผลผลิต

ช่วยขยายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิตบนตลาดออนไลน์ ลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่าย โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการด้านการตลาดให้ทั้งหมด เกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตให้พร้อมในการจัดส่ง และจัดจำหน่ายเมื่อขายได้

สำหรับ เกษตรกร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.ช่วยเกษตร.com และ Line Official : ช่วยเกษตร

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email