‘เยียวยาเกษตรกร’ โอนเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 35,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ ตรวจสอบสิทธิ์ด่วน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ธกส โอนเงินโครงการ ‘เยียวยาเกษตรกร’ แล้วกว่า 35 ล้านบาท พร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรผู้มีสิทธิทุกคน โอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ ‘เยียวยาเกษตรกร’ แล้ว จำนวน 7.59 ล้านราย แบ่งเป็น

  • กลุ่มที่ 1 มี 2 ชุด รวมจำนวน 6,763,995 ราย
  • กลุ่มที่ 2 ชุดที่ 1 จำนวน 828,711 ราย

โดยประสานไปยัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส ) ให้โอนเงินแก่พี่น้องเกษตรกรในเดือน พฤษภาคม จำนวน 7,145,330 ราย เป็นเงินจำนวน 35,726.65 ล้านบาท

ตามมาด้วย เดือนมิถุนายน มีโควต้าโอนเงินให้เกษตรกรจำนวน 1,999,968 ราย เป็นเงินจำนวน 9,999.84 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จำนวน 0.47 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 ชุดที่ 2 จำนวน 0.16 ล้านราย, กลุ่มที่ 3 จำนวน 0.12 ล้านราย และจากการอุทธรณ์ประมาณ 0.19 ล้านราย

สำหรับในส่วนที่ยังไม่สามารถโอนเงินได้นั้น มีรายละเอียด ดังนี้

  • รอตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 132,905 ราย
  • โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจาก ไม่พบบัญชี หรือ บัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 165,769 ราย และ
  • อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงิน จำนวน 148,702 ราย

โดยทาง สศก. ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรที่พบความผิดพลาดให้กับ 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรในความดูแลให้มาดำเนินการแจ้งหมายเลขบัญชีแล้ว

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเดือนที่ 2 (มิถุนายน 2563) จำนวน 5,000 บาท แก่เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้ว โดยจะตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอีกครั้ง จากนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิ.ย. 2563 ต่อเนื่องทุกวันไม่เว้นวันหยุด วันละประมาณ 1 ล้านราย.

โครงการเยียวยาเกษตรกร เป็นมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา มีการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิทุกวัน วันละประมาณ 1 ล้านราย โดยไม่เว้นวันหยุด สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ ‘ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน’

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email