กอช. แนะนำบริการ ‘หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ’ เข้าบัญชีเงินออมต่อเนื่อง พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนสมาชิก สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อส่งเงินออมสะสมได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกวางแผนการออม ไม่พลาดรับสิทธิเงินสมทบจากรัฐ สูงสุด 100% ตามช่วงอายุ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี
น ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า สมาชิก กอช. สามารถสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินออมต่อเนื่อง ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกอัตโนมัติทุกวันที่ 20 ของเดือน จำนวนเงินขั้นต่ำ 100 บาท และสามารถปรับเพิ่มเงินออมสะสมได้สูงสุด 1,100 บาทต่อเดือน พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐในเดือนถัดไปสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร.0-2049-9000 ในวันและเวลาทำการ

ที่มา: กองทุนการออมแห่งชาติ

Photo by: maitree rimthong from Pexels