การคลังฯ เผย คนละครึ่งเฟส 4 คึกคัก ยอดใช้จ่ายทะลุ 5 หมื่นล้านบาท ใช้สิทธิ์ถึง 30 เม.ย.65

การคลังฯ เผยตัวเลขยอดใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4 ทะลุ 5 หมื่นล้านบาท กลุ่มเป้าหมายหลักของประชาชนเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม มียอดใช้จ่ายในสัดส่วนสูงถึง 40% ของยอดทั้งหมด
วันที่ 9 มี.ค. 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ผ่านมาว่า โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิม) จำนวน 25.46 ล้านราย มียอดใช้จ่าย 51,153.1 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่) จำนวน 7.82 แสนราย มียอดใช้จ่าย 1,223.3 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 26.24 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 52,376.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 26,620.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 25,756.1 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 21,774.6 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 9,004.4 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 2,342 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 18,236.4 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 923.4 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 95.6 ล้านบาท

มีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 26.38 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเดิมที่กดยืนยันสิทธิ์และมีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 แล้ว 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในเฟส 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.66 หมื่นราย

ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หรือสาขาธนาคารกรุงไทย ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร