กรมการค้าภายใน ยืนยันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังไม่ขึ้นราคา

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเตรียมปรับขึ้นราคาขายเพราะต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นว่า กรมได้หารือกับผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง และผู้ผลิตแจ้งว่าเป็นการปรับขึ้นราคาขายส่งที่ส่งให้กับร้านค้า หรือเป็นการลดส่วนลดทางการค้าที่ผู้ผลิตให้กับร้านค้าเท่านั้น
กรณีนี้ ไม่มีผลทำให้ราคาขายปลีก ซึ่งเป็นราคาปลายทางสู่ผู้บริโภคต้องปรับขึ้น โดยผู้ผลิตยืนยันว่าจะยังให้ความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ตรึงราคาขายต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ส่วนกรณี ข่าวผู้ผลิตนมสดและนมข้นหวานกระป๋องรายใหญ่ เตรียมปรับขึ้นราคาขายในเดือน มี.ค. – เม.ย.นี้ เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะทินเพลต (เหล็กทำกระป๋องบรรจุ) มีราคาสูงขึ้นนั้น กรมจะต้องพิจารณาโครงสร้างต้นทุนก่อนว่าเพิ่มจริงหรือไม่

หากเพิ่มขึ้นจริง เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่รอดได้ สินค้าอื่นๆก็เช่นกัน หากจะขอปรับขึ้นราคาขาย เพราะต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องทำเรื่องมาที่กรมและจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ยืนยันว่าขณะนี้ยังอยู่ในช่วงขอความร่วมมือผู้ผลิตตรึงราคาขายและกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีนโยบายให้ปรับขึ้นราคาขาย

สำหรับการที่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทยทำหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคาปุ๋ยเคมี หลังราคาปรับสูงขึ้นเพราะผลของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และรัสเซีย ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกได้ประกาศห้ามส่งออกปุ๋ยอีกนั้น กรมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ค้ามาโดยตลอด และขณะนี้ยังอยู่ในช่วงขอความร่วมมือตรึงราคาขาย หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆคงต้องพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายไม่ได้รับผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

“จะต้องพิจารณาผลดี ผลเสียของทุกข้อเสนอ รวมถึงหากเห็นชอบให้ใช้ข้อเสนอใดแล้ว ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรผู้ปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ เช่น ข้าวโพด ไม่ให้ได้รับผลกระทบด้วย โดยหากได้ข้อสรุปแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายสินค้าเกษตรแต่ละชนิด รวมถึงคณะกรรมการนโยบายอาหารพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย”

ไทยรัฐออนไลน์