รัฐเตือน Black List ร้านค้าร่วมฯ ‘ชิมช้อปใช้’ หากพบเอาเปรียบประชาชน

‘ชิม ช้อป ใช้’ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนของภาครัฐ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากร้านค้าและประชาชน โดยมีร้านค้าในโครงการกว่า 1.7 แสนราย ประชาชนร่วมโครงการกว่า 1.3 ล้านราย ก่อเกิดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1 พันล้านบาท โดยพบว่าบางร้านมีประชาชนไปใช้บริการอย่างล้นหลามจนก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ ผู้ประกอบการ ที่ร่วมโครงการบางรายเสนอให้ลูกค้าสแกนวงเงินทั้งหมดก่อนใช้งาน แล้วค่อยให้เข้าไปซื้อของ ซึ่งพฤติกรรมนี้อาจเข้าข่ายผิดวัตถุประสงค์ของรัฐที่อยากกระจายรายได้

นาย ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) จึงได้ออกมาเตือนผู้ประกอบการห้างร้านทั้งหลาย ห้ามเอาเปรียบประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการชิมช้อปใช้ เช่น การออกคูปองจำนวน 1,000 บาท หรือเงื่อนไขอื่นใดเพื่อให้ประชาชนซื้อของเฉพาะในห้างหรือร้านของตัวเองเต็มวงเงิน ฯลฯ

หากได้รับการร้องเรียนเเละตรวจสอบพบการกระทำลักษณะดังกล่าวจริง ทางกระทรวงการคลังจะจัดการขั้นเด็ดขาด ด้วยการยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที รวมถึงขึ้นบัญชีดำสำหรับการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

สำหรับประชาชนว่าหลังจากได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ และมีการเปิดใช้ครั้งแรกภายในระยะเวลา 14 วันแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้วงเงิน 1,000 บาทแรก ทั้งหมดในครั้งเดียว และใช้ได้ในจังหวัดที่ลงทะเบียนจนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้สามารถเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าที่ 2 เพื่อนำไปใช้ยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ โดยจะได้รับเงินคืนสูงสุด 15% หรือ 4,500 บาทต่อคน หลังสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน 2562 และเงินดังกล่าวจะได้รับคืนไม่เกิน 1 เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ