วีดีโอเทรนนิ่งนักขาย ชุด How-to Win Buyer

Video 1) รู้ทันจัดซื้อ เพื่อธุรกิจขายส่งสินค้าแบบ B2B ให้ประสบความสำเร็จ

Video 2 เจาะใจจัดซื้อ รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกติดต่อจากนักขาย ตอนที่ 1

Video 3 เจาะใจจัดซื้อ รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกติดต่อจากนักขาย ตอนที่ 2

Video 4 เจาะใจจัดซื้อ รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกติดต่อจากนักขาย ตอนที่ 3

Video 5 เจาะใจจัดซื้อ รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกติดต่อจากนักขาย ตอนที่ 4

Video 6 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 1

Video 7 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 2

Video 8 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 3

Video 9 ประเภทงานจัดซื้อ และกระบวนการตัดสินใจ ตอนที่ 4

Video 10 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: รู้จักอุตสาหกรรมของสินค้าและบริการที่ตนเองขาย

Video 11 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: ความน่าเชื่อถือ (ที่ไม่ได้อยู่แค่ชื่อเสียงบริษัท)

Video 12 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: ตอบกลับรวดเร็ว (แม้ไม่มีอะไรให้ตอบ)

Video 13 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: คุณภาพของสินค้าและบริการ

Video 14 สิ่งสำคัญที่จัดซื้อมองหาในตัวฝ่ายขายก่อนตัดสินใจซื้อ: ราคาเหมาะสมที่สุด (ที่ไม่ใช่ถูกที่สุด)

Video 15 หลุมพรางของนักขาย พูดถึงตัวเองมากเกินไป

Video 16 หลุมพรางของนักขาย เล่นราคาเป็นว่าเล่น

Video 17 หลุมพรางของนักขาย จอมยัดเยียด

Video 18 หลุมพรางของนักขาย นินทาคู่แข่งให้ลูกค้าฟัง

Video 19 หลุมพรางของนักขาย ใจดีกับลูกค้ามากเกินไป

Video 20 สามสาเหตุส่งใบเสนอราคาไปแล้ว ทำไมจัดซื้อไม่ติดต่อกลับ ตอนที่ 1

Video 21 สามสาเหตุส่งใบเสนอราคาไปแล้ว ทำไมจัดซื้อไม่ติดต่อกลับ ตอนที่ 2

Video 22 สามสาเหตุส่งใบเสนอราคาไปแล้ว ทำไมจัดซื้อไม่ติดต่อกลับ ตอนที่ 3

Video 23 วิธีสร้างโอกาสกับจัดซื้อ แม้เขาจะไม่ซื้อในครั้งแรก: มองแบบพาร์ทเนอร์ธุรกิจ

Video 24 วิธีสร้างโอกาสกับจัดซื้อ แม้เขาจะไม่ซื้อในครั้งแรก: อย่ายึดติดกับความเป็นนักขาย

Video 25 วิธีสร้างโอกาสกับจัดซื้อ แม้เขาจะไม่ซื้อในครั้งแรก: สร้างสายสัมพันธ์แบบเพื่อนคู่คิด