วิธีกดเงินสดส่วนลดค่าไฟฟ้า 315 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าเงื่อนไขการใช้ไฟฟ้าจะสามารถใช้บัตรฯ กดเงินสดส่วนลดค่าไฟฟ้า โดยเงื่อนไขและวิธีกดเงินสดส่วนลดค่าไฟฟ้าจากตู้เอทีเอ็ม มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติขยายส่วนลดใช้ค่าไฟฟ้า จากเดิม 100 บาทต่อเดือน ขยายเป็น 315 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้น 12 เดือน ให้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 13.54 ล้านคน มีเงื่อนไขและวิธีรับสิทธิ ดังนี้

ระยะเวลาดำเนินงาน

มีผลตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 หรือเป็นระยะเวลารวม 12 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย

ครอบคลุมสิทธิประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

วิธีรับสิทธิส่วดลดค่าไฟฟ้า 315 บาท

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน หรือ ใช้สิทธิไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน การไฟฟ้า จะส่งบัญชีรายชื่อไปยัง กรมบัญชีกลาง เพื่อให้โอนเงินกลับคืนเข้ามาให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเป็นเงินสดได้ หรือรูดซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

วิธีกดเงินสดส่วดลดค่าไฟฟ้า 315 บาท จากตู้เอทีเอ็ม

  • กดเป็นเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
  • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย และป้อนรหัสผ่าน 6 หลัก
  • เข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’
  • หากตู้เอทีเอ็มใดไม่มีปุ่ม ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้เอทีเอ็มตู้อื่น ๆ ในเครือธนาคารกรุงไทย
  • จากนั้นกดปุ่ม ‘ขอดูยอดวงเงินเหลือ’ เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร
  • หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม ‘ต้องการ’
  • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ซ้ำ
  • กดปุ่ม ‘ถอนเงิน’ และใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน จากนั้นกดปุ่ม ‘ถูกต้อง’ ก็จะได้รับเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม

โดยปกติ กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค