ส่องเงินเดือน Facebook กว่า 30 ตำแหน่ง รวมถึงเงินเดือน CEO ใครได้เงินเดือนเท่าไร

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

วันนี้ Facebook กลายเป็น Top 10 บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกด้วยมูลค่ากิจการหรือ Market cap. เดือน สค. 2020 สูงถึงกว่า 800,000 ล้านดอลล่าร์ ในขณะที่ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ มีความมั่งคั่งสุทธิถึงกว่า 98,000 ล้านดอลล่าร์ และเป็นคนรวย Top 5 ของโลก และต่อไปนี้เราจะไปดูกันว่า Facebook ให้เงินเดือนพนักงานเท่าไร
รายงานตัวเลขเงินเดือนต่อไปนี้ ทางเว็บไซต์ Business Insider นำมารายงานโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูล visa application ที่บริษัท Facebook ยื่นต่อหน่วยงานของรัฐฯ เพื่อทำเรื่องว่าจ้างบุคคลกรที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งจะต้องเปิดเผยอัตราเงินเดือนที่จะว่าจ้างต่อรัฐ โดยมีมากกว่า 30 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งงานทั่วไปที่ใช้บุคคลากรในประเทศสหรัฐฯ จะไม่อยู่ในรายงานนี้

ตัวเลขค่าจ้างดังกล่าวเป็น ‘ต่อปี’ โดยเราจะต้องนำมาหาร 12 เพื่อหาค่าเฉลี่ยต่อเดือนอีกที และค่าจ้างดังกล่าว ยังไม่รวม สวัสดิการ และ Incentive อื่น ๆ ที่บริษัทอาจมีให้พนักงานนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ เช่น Stock หรือ Warrant ไปส่องค่าจ้างพนักงาน Facebook กันเลย!

# ตำแหน่ง รายได้ต่อปี เงินดอลล่าร์ หารเฉลี่ยต่อเดือน เงินบาท
ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด
1 CEO (Mark Zuckerberg) $1 $1 ฿3 ฿3
Data and engineering
2 Data scientist $110,659 $216,331 ฿285,869 ฿558,855
3 Software engineer $110,000 $280,000 ฿284,167 ฿723,333
4 Data engineer $110,000 $195,424 ฿284,167 ฿504,845
5 Research scientist $135,000 $250,527 ฿348,750 ฿647,195
6 Engineering manager $171,000 $280,000 ฿441,750 ฿723,333
7 Technical program manager $111,636 $225,000 ฿288,393 ฿581,250
8 Production engineer $110,000 $221,597 ฿284,167 ฿572,459
9 Director, engineering $284,200 $345,221 ฿734,183 ฿891,821
10 Analytics lead $155,000 $155,000 ฿400,417 ฿400,417
11 Product designer $105,000 $199,355 ฿271,250 ฿515,000
12 Front end engineer $110,000 $225,000 ฿284,167 ฿581,250
13 Product manager $110,000 $240,000 ฿284,167 ฿620,000
14 Security engineer $115,000 $215,000 ฿297,083 ฿555,417
Hardware and networks
15 ASIC & FPGA Engineer $145,000 $205,000 ฿374,583 ฿529,583
16 Electrical engineer $125,000 $205,000 ฿322,917 ฿529,583
17 Optical scientist $140,000 $180,359 ฿361,667 ฿465,927
18 Hardware engineer $155,000 $208,192 ฿400,417 ฿537,829
19 Network engineer $78,499 $180,000 ฿202,789 ฿465,000
20 VP, AR/VR partnerships $425,000 $425,000 ฿1,097,917 ฿1,097,917
Policy, content, research
21 Content strategist $115,000 $180,000 ฿297,083 ฿465,000
22 Copywriter $186,376 $186,376 ฿481,471 ฿481,471
23 Policy programs manager $150,000 $150,000 ฿387,500 ฿387,500
24 SMB creative specialist $112,172 $112,172 ฿289,778 ฿289,778
25 VP, Global Affairs & Communications $655,500 $655,500 ฿1,693,375 ฿1,693,375
26 UX researcher $120,000 $162,000 ฿310,000 ฿418,500
Business, management, other
27 Product marketing manager $110,779 $205,680 ฿286,179 ฿531,340
28 Finance manager $145,000 $180,000 ฿374,583 ฿465,000
29 HR business partner $153,000 $220,500 ฿395,250 ฿569,625
30 Business analyst $130,000 $201,676 ฿335,833 ฿520,996
31 Events manager $143,343 $143,343 ฿370,303 ฿370,303
32 Security analyst $145,089 $145,089 ฿374,813 ฿374,813
33 Lead counsel $210,000 $210,000 ฿542,500 ฿542,500
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email