Big C เปิดสาขาแรกในกัมพูชา เล็งเป้ายอดขายวันละ 1 ล้านบาท


6/12/19 The Standard รายงาน กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปีต่อเนื่อง 5 ปี ส่งผลให้ Big C ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี สนใจและตัดสินใจเปิด ห้างบิ๊กซีสาขาแรกใน กัมพูชา ณ ตำบลปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ตั้งงบลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท

บิ๊กซี สาขาปอยเปต บิ๊กซีไฮเปอร์มาเก็ต มาตรฐาน พื้นที่ขนาดอาคารรวม 8,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ขาย 3,000 ตารางเมตร และอีก 5,000 ตารางเมตรจัดสรรเป็นพื้นที่ให้เช่าและโรงภาพยนตร์จำนวน 2 โรง โดยปัจจุบันมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ขายแล้วจากผู้ประกอบการชาวไทยและผู้ประกอบการท้องถิ่น

บิ๊กซีสาขายนี้นับเป็นสาขาแรกในต่างประเทศภายใต้การบริหารของกลุ่ม บีเจซี (ไม่นับรวม Mega Market ในเวียดนาม) โดยตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตสาขาดังกล่าวในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงานเฉลี่ย 5-6% ต่อปี หรือประมาณการยอดขายวันละ 1 ล้านบาท

ส่วนแผนธุรกิจปี 2563 ได้วางแผนจะขยายสาขาโดยใช้งบลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท เช่นกัน แต่จะมุ่งไปที่ สาขาขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แก่ บิ๊กซี มาร์เก็ต 2 สาขา และมินิ บิ๊กซี 300 สาขา ส่วนรูปแบบสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตจะขยายเพิ่มอีก 3-4 สาขา

การขยายสาขาดังกล่าวยังอยู่ภายใต้แผนการนำรูปแบบซูเปอร์เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่รุกตลาดค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน ที่มีเป้าหมายหลักในเบื้องต้นคือกัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ซึ่งการขยายสาขาธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจปลายน้ำอย่างต่อเนื่องนี้ ถือเป็นอีกจิ๊กซอว์ที่ช่วยผลักดันธุรกิจต้นน้ำและธุรกิจกลางน้ำที่อยู่ภายใต้กลุ่มบีเจซีให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” — อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อสื่อ