ธกส เปิดลงทะเบียนแล้ว! เงินกู้ฉุกเฉิน 20,000 ล้านบาท ประชาชนสู้ โควิด-19

 

ตามที่ นาย อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส เผยถึง โครงการสินเชื่อฉุกเฉินงบ 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเกษตรกรที่เดือดร้อนจากวิกฤต ไวรัสโควิด-19 ระบาด บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้เปิดให้ เกษตรกร ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อฉุกเฉิน ให้วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.10% หรือเฉลี่ยเดือนละ 10 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน

ยกตัวอย่าง กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อง่าย ๆ ไม่ต้องไปที่ธนาคาร ดังนี้

1. ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official ‘BAAC Family’ โดยค้นหาจาก ID Line คำว่า @baacfamily

กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง สามารถใช้สมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ อาทิ ลูกหลาน พี่น้อง หรือญาติสนิทที่ไว้ใจแทนก็ได้

2. กดเลือกเมนู ‘COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธกส’ เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

  • บัตรประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง
  • เลขบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.
  • ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้

จากนั้นให้อ่านทำความเข้าใจข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกด ‘ยอมรับ’ เพื่อเข้าสู่การบันทึกข้อมูล แล้วกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ จากธนาคาร

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้อยู่แล้ว ระบุข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบฟอร์ม อาทิ วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ, วงเงินขอสินเชื่อ, บัญชีเงินฝาก ธกส สำหรับใช้รับเงินกู้, งวดชำระหนี้, วิธีการส่งชำระหนี้, และแหล่งที่มาแห่งรายได้ ฯลฯ

กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระตามหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏในแบบฟอร์ม อาทิ ข้อมูลบุคคลอ้างอิง, วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ, วงเงินขอสินเชื่อ, บัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สำหรับรับเงินกู้ (กรณียังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธกส ท่านจะได้รับการนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีภายหลัง), งวดชำระหนี้, วิธีการส่งชำระหนี้, แหล่งที่มาแห่งรายได้, และสาขาของ ธ.ก.ส. ที่ประสงค์ติดต่อเพื่อขอสินเชื่อ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะเก็บข้อมูลพร้อมส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS และจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

ธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ระหว่างนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ ได้ที่ Call Center 02-555-0555.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เผยมาตรการ สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธกส วงเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำสุดเดือนละ 10 บาท