Amazon เตรียมเปิดบริการจัดส่งสินค้าแข่งกับ UPS และ FedEx

Amazon เตรียมเปิดตัวบริการจัดส่งสินค้าเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Shipping with Amazon (SWA) ซึ่งจะเป็นการแข่งขันโดยตรงต่อผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง UPS และ FedEx

SWA จะให้บริการการจัดสงสินค้าภายในเครือข่ายธุรกิจของ Amazon เองและจะขยายไปยังการให้บริการแก่ธุรกิจอื่น ๆ โดยจะเริ่มนำร่องให้บริการกับผู้ค้าใน Los Angeles ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มี Third-party merchant ที่ขายสินค้าบน Amazon อาศัยอยู

บริการจัดส่งสินค้าโดย Amazon มีเป้าหมายเพื่อเสนอราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น E-Commerce ด้วยกันเองหรือแม้แต่ Logistics service อย่าง UPS และ FedEx อันเกิดจากการทำ Shipment consilidation หรือ การรวมสินค้าจากหลาย ๆ รายมาบรรจุและจัดส่งในเครือข่ายการจัดส่งที่มีอยู่แล้ว ทำให้ต้นทุนของ Amazon ลดลง

Amazon จึงมีแผนที่จะเสนอราคาที่ต่ำกว่า UPS และ FedEx เพื่อดึงดูดธุรกิจต่าง ๆ ให้หันมาใช้บริการ SWA โดยเครือข่ายรถบรรทุกส่งสินค้าให้กับออเดอร์ของ Amazon นั้นมีวิ่งงานเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมีออเดอร์ขอใช้บริการจัดส่งจากลูกค้าที่อยู่นอกธุรกิจของ Amazon — SWA ก็เพียงตรวจสอบเส้นทางและจุดหมาย จากนั้นก็พ่วงพัสดุของลูกค้า SWA ลงไปยังเครือข่ายและวิ่งรถออกไปพร้อมกัน ทำให้ต้นทุนในการเปิดให้บริการจัดส่งสินค้าตรงนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่กลับทำให้การวิ่งรถแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น