Alipay และ WeChat ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายผ่านระบบ Cashless เมื่อท่องเที่ยวในประเทศจีนได้แล้ว

แม้จีนจะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้าน FinTech ที่มีกิจกรรมใช้จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชันทั้งในร้านค้าขนาดใหญ่ ไปจนถึงร้านค้าริมทางอย่างคึกคัก แต่บริการดังกล่าวยังคงถูกสร้างมาเพื่อชาวจีนด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเงื่อนไขสำคัญ คือ ผู้ใช้แอพฯ ต้องมีบัญชีธนาคารในจีน

แต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวจีน ยังคงประสบความอยากลำบากในการใช้จ่ายเนื่องจากยังมีร้านค้าจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รับบัตรเครดิตต่างชาติ อาทิ Visa และ Mastercard ฯลฯ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงต้องพกเงินสดเพื่อการท่องเที่ยวในจีน

แต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไปเมื่อ 2 บริษัท FinTech รายใหญ่ของจีน ได้แก่ Ant Financial เจ้าของ Alipay และ Tencent เจ้าของ WeChat Pay ได้พัฒนาบริการทางการเงินสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถรับประสบการณ์ Cashless ในจีนได้แล้ว

ทั้ง 2 บริษัทได้พัฒนาแอพพลิเคชันเวอร์ชันสากลที่รองรับบัตรเครดิตชั้นนำ ได้แก่ Visa, Mastercard, JCP, Diners Club และ American Express เป็นต้น (ยกเว้น Alipay ยังไม่รองรับเฉพาะ American Express)

ผู้ใช้งานเพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชันจาก App store ซึ่งรองรับทั้ง Apple iOS และ Android และลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน จากนั้นเติมเงินเข้าสู่ระบบแอพฯ เพื่อทำหน้าที่เสมือน Virtual wallet และนำไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยวประเทศจีน

สำหรับตัวเลขการท่องเที่ยวในประเทศจีน ปี 2018 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปจีน 141 ล้านคน สูงขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปี 2017

ส่วน Alipay และ WeChat หลังจากเปิดให้บริการระบบ Cashless app. แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาจีนแล้ว ต่อไปจะพัฒนาและเผยแพร่ระบบ Cashless app. ดังกล่าวไปยัง ผู้ค้าต่างชาติ ให้สามารถรับรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศของพวกเขาต่อไป—–

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https ://www.cnbc.com/2019/11/06/alipay-wechat-pay-allow-tourists-in-china-to-use-foreign-cards.html