วิธีสมัครโครงการ Alibaba Netpreneur Training บินไปเรียนธุรกิจถึงถิ่นกำเนิด Alibaba

alibaba-hq-01

Alibaba Group ให้ทุนผู้ประกอบการเรียนทำธุรกิจโดยตรงกับบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลก โดย Alibaba สอนเองกับหลักสูตรระยะสั้นที่มีชื่อว่า Alibaba Netpreneur Training Program

Alibaba Netpreneur Training Program เป็นโครงการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยโครงการนี้เปิดตัวไปแล้วในประเทศ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สาธารณรัฐรวันดา, และอัฟฟริกา — ส่วนโครงการล่าสุด คือ ประเทศไทย

Brian A. Wong รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Alibaba Group เผยว่า Alibaba Business School สถาบันอบรมภายใต้ Alibaba Group ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), และ Gobi Partners บริษัทกองทุนร่วมลงทุนข้ามชาติ เปิดตัว ‘Alibaba Netpreneur Training Program’ รุ่นที่ 1 ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

รายละเอียดโครงการ Alibaba Netpreneur Training Program

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้นระยะสั้น ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้พร้อมปรับตัว และพร้อมกับการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยวางระยะเวลาหลักสูตรอบรมเชิงลึกจำนวน 10 วัน เรียนที่สำนักงานใหญ่ Alibaba ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน

กำหนดการ :

วันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ Alibaba ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน โดยผู้สนใจจะต้องยื่นสมัครภายในไม่เกินวันที่ 8 กันยายน 2562

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ :

 • ความเข้าใจขั้นพื้นฐานว่าเทคโนโลยีใหม่และขีดความสามารถของเศรษฐกิจดิจิทัลช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างไร
 • ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบนิเวศของอาลีบาบาภายในบริบททั่วประเทศรวมถึง ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการแบ่งปันจากผู้ก่อตั้งและผู้นำธุรกิจของอาลีบาบา
 • การเรียนรู้ที่สำคัญจากธุรกิจดั้งเดิมจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่เพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในประเทศจีน
 • ทัศนศึกษาและการโต้ตอบกับธุรกิจชั้นนำภายในระบบนิเวศของอาลีบาบาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมในปัจจุบัน
 • รากฐานของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงธุรกิจของคุณเองอุตสาหกรรมและระบบนิเวศ

ดาวน์โหลด PDF เอกสารคอนเซปต์เรียน ที่นี่ 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • ผู้สมัครจะต้องเป็น ผู้ก่อตั้ง/ ผู้ร่วมก่อตั้ง/ หรือเจ้าของธุรกิจของกิจการที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ อายุของผู้สมัครไม่เกิน 45 ปี
 • เปิดดำเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี เฉพาะผู้ที่สมัครและผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ด้วยตนเอง
 • จะต้องระบุผู้แนะนำอย่างน้อย 1 คนในใบสมัครของคุณ (แนะนำให้อ้างอิงจากคู่ค้า / ผู้จัดงาน)
 • จะต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการเมื่อมีการร้องขอระหว่างขั้นตอนการสมัคร

ค่าใช้จ่าย :

 • Alibaba ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสอน
 • ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และอาหารของตนเองทั้งหมดตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ

วิธีสมัครโครงการ :

รายละเอียดและวิธีสมัครโครงการ Alibaba Netpreneur Training: Thailand Program ที่นี่