ตรวจสอบก่อนทำผิด : คน 7 กลุ่มที่ไม่มีสิทธิในโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’

ตรวจสอบก่อนทำผิด คน 7 กลุ่มที่ไม่มีสิทธิในโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’

วันที่ 8 เมษายน 2563 นาย ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พบว่า วันนี้เป็นวันแรกของคนไทยที่ลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน จะได้เงินเยียวยาความลำบากจากสถานการณ์ โควิด-19 จาก รัฐบาล จำนวน 5,000 บาท ซึ่งตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก อันรวมไปถึงมีผู้ที่เข้าข่ายและไม่เข้าข่ายก็ลงทะเบียนเข้ามา

สศค. จึงแจ้งทบทวนคุณสมบัติของกลุ่มคนที่ ‘ไม่เข้าข่าย’ รับเงิน 5,000 บาท มี 7 กลุ่มดังต่อไปนี้ :

  • อายุไม่ถึง 18 ปี เนื่องจากไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน
  • ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาทิ แม่บ้านอยู่บ้าน
  • ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับเงินเดือนเต็ม
  • อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งตรงนี้สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว ส่วน ม.39 และ ม. 40 นั้นจะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท
  • เกษตรกร ทางรัฐบาลมีมาตรการเฉพาะรองรับ อาทิ เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำในโครงการ ธกส วิธีสมัครที่นี่
  • นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลา โดย กยศ.มีมาตรการดูแลอยู่ อาทิ โครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ กยศ รายละเอียดที่นี่
  • อาชีพอิสระบางประเภทไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรง เช่น ค้าขายออนไลน์ รับจ้างในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ ซึ่งภาครัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการ เหล่านี้น่าจะมาจากการค้าขายไม่ดีผลจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบโควิด-19.
  • ขอให้ประชาชนชาวไทยโปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนหากรู้ตัวว่าไม่เข้าข่าย เนื่องจากการมีเจตนาลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน โดยรู้ตัวว่าไม่มีคุณสมบัติ มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นความผิดทาง แพ่ง และ อาญา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

วิธีรับสิทธิขยายเวลา ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน
วิธีตรวจสอบ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ และใครต้องลงทะเบียนใหม่ 
วิธีลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เพื่อรับเงินเยียวยา 5 พันบาท จากวิกฤตโควิด-19 ง่ายสุด ๆ ไม่ยุ่งยาก