แท็กซี่รวมตัวที่กระทรวงคมนาคม ขอค้านเปิดเสรี Grab Taxi

วันที่ 17 กันยายน 2562 นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมสมาชิกกว่า 50 คน รวมตัวประท้วงพร้อมยื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ต้องการคัดค้าน การทำให้ Grab เสรีทุกรูปแบบ หรือการอนุญาตให้รถป้ายดำมาวิ่งบริการผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นการเอาเปรียบผู้ขับขี่แท็กซี่ถูกกฎหมายซึ่งมีต้นทุนทางกฏระเบียบบางประการสูงกว่าหลายเท่าตัว

นอกจากนั้น นายวรพล มองว่าการเปิดเสรี Grab มีโอกาสเป็นการผูกขาดของบริษัทเอกชนเจ้าเดียวให้เข้ามาแข่งขันในตลาดขนส่งหรือไม่ และอาจนำไปสู่ความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ต่อไปหรือไม่ กล่าวคือ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อเปิดทางให้กับเอกชนเข้ามาผูกขาด

ตนจึงเห็นว่าหาก Grab เปิดเสรี ทางสมาคมฯ อาจจะรวมตัวกันไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่ คณะทำงานกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ ไปจนถึง นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ดี หากจะเปิดเสรี Grab ก็จะต้องมีการตรวจสอบยานพาหนะและผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องการจดทะเบียนตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมข้อเรียกร้องอีก 6 หัวข้อซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารของทางสมาคมฯ อันประกอบด้วย:

1.กรณีอนุมัติให้รถยนต์นั่งบุคคลป้ายดำ หรือแกร็บ (Grab) ให้ถูกกฎหมาย

2.กรณีอุปกรณ์แท็กซี่โอเคที่ไร้ประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องหาทางชดใช้และเยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคืนให้กับผู้ประกอบการแท็กซี่ทุกคัน หากมีการอนุมัติให้แกร็บวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ทำให้เกิดเหตุมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันมากเกินไป รวมทั้งไม่สามารถกำหนดราคามาตรฐานได้ จนถึงต้องประกาศให้บริการในราคาค่าโดยสารที่ต่ำเกินกว่ามาตรฐานในเว็บไซต์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ทำให้ผู้ประกอบการแท็กซี่หรือพนักงานขับรถไม่สามารถดำเนินการแข่งขันทางด้านธุรกิจได้ การจำกัดความเร็วของรถ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง

3. การปรับใช้อายุแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี

4. ใบสั่งนำไปจ่ายที่โรงพักใดก็ได้ทั่วประเทศไม่เปรียบเทียบปรับ ณ จุดตั้งด่าน ไม่ยึดใบขับขี่

5. เร่งรัดหาข้อสรุปการปรับขึ้นราคาค่าบริการของแท็กซี่ปัจจุบัน

6. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาแก้ไขกฎหมาย โดยมาจากตัวแทนกลุ่มคนขับรถรับจ้างสาธารณะ

คณะกรรมการสมาคมฯ ประชุมหารือและมีมติเห็นชอบควรทำหนังสือนี้ถึงกระทรวงคมนาคม เพื่อแจ้งถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับอาชีพคนขับรถแท็กซี่สาธารณะที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการประกอบอาชีพภายใต้การแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน

ด้าน นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องไปเสนอ รมว.คมนาคม ต่อไป โดยต้องรอ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รวบรวมข้อเรียนร้องและแนวทางแก้ไขของกลุ่มแท็กชี่ทั้งหมด เสนอกลับมายัง รมว.คมนาคม หลังจากนั้นค่อยนัดประชุมใหญ่หารือกันอีกครั้ง โดยจะมี รมว.คมนาคมเป็นประธาน

ภาพจาก : Thai Post (https://www.thaipost.net/main/detail/46021)