4 สาเหตุบริษัทต้องเสียพนักงานดี ๆ ไปโดยไม่รู้ตัว

employee

Credit image : Flickr’s Ahmad Al Homaid 

เหตุผลยอดนิยมในการลาออกจากงานที่พนักงานดี ๆ สักคนหนึ่งมักให้กับทางนายจ้าง ได้แก่ ลาออกไปทำอาชีพส่วนตัว, ลากลับไปช่วยงานที่บ้าน, หรือ ลาออกไปดูแลครอบครัว เป็นต้น ฯลฯ แต่หลังจากนายจ้างอนุมัติและพนักงานลาออกไปเรียบร้อย ผ่านไป 3 – 4 เดือน บริษัทเก่าอาจได้ข่าวว่า พนักงานคนเก่ง ได้ไปร่วมงานกับบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทที่ดูดีกว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

พนักงานที่ดูมีความสุขกับการทำงาน และทำงานได้ดีมาโดยตลอด จู่ ๆ ขอลาออกโดยไม่มีสัญญาณล่วงหน้า และมักให้เหตุผลในการลาออกที่ดูละมุนละม่อม แต่กลับไปทำงานกับที่อื่นต่อ

เหตุผลในการลาออกที่บอกนายจ้างมักเป็นคนละเหตุผลที่แท้จริงในการลาออก และต่อไปนี้ คือ 4 เหตุผลที่แท้จริงที่พนักงานดี ๆ ลาออก

1. เหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมงานบางคน

บางบริษัทไม่เป็นเช่นนั้น กล่าวคือ ไม่มีการอบรมวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ไม่มีกฏระเบียบในการควบคุมพนักงาน รวมไปถึงผู้ใหญ่ไม่ได้ลงมาให้ความสำคัญกับความสุขของบุคคลากร เหล่านี้เป็นเหตุให้พนักงานรู้สึกว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ เปิดโอกาสให้บางคนมีอิสระที่จะพฤติกรรมไม่น่ารักในชีวิตส่วนตัวมาใช้กับที่ทำงาน อาทิ

  • พูดจาไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติเพื่อร่วมงาน
  • มีพฤติกรรม Bully และกลั่นแกล้งผู้อื่น
  • เห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น
  • ขี้เกียจ มักง่าย อู้งาน
  • ฯลฯ

พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเพื่อนร่วมงานที่ถูกกระทำหรืออาจจะเข้าไปรับรู้การกระทำนั้น ทำให้พนักงานบางคนต้องลาออกจากบริษัทนั้นเพราะไม่มีใครปกป้องหรือแก้ปัญหาให้พวกเขาได้

2. เบื่อหน่ายระบบการบังคับบัญชาที่ไม่ชัดเจน

ปัญหานี้มักเกิดกับบริษัทเล็ก และบริษัทเปิดใหม่ที่กลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารขาดประสบการณ์และความตระหนักรู้ความสำคัญของระบบบังคับบัญชา

ผลที่ตามมา คือ เกิดการแทรกแซงคำสั่งและลำดับการทำงานและสร้างความอึดอัดใจให้แก่พนักงานในที่สุด เนื่องจากพนักงานต้องรับคำสั่งจากเจ้านายหลายคน คนนั้นสั่งอย่างหนึ่ง คนนี้สั่งอีกอย่างหนึ่ง แต่สุดท้ายเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือขัดแย้งกัน การกล่าวโทษมักตกมาอยู่ที่พนักงาน

3. อึดอัดใจกับระบบการทำงาน

อีกกรณี คือ บริษัทมีระบบปฏิบัติ หรือ การใช้โปรแกรม Operating system ที่แน่นหนารัดกุมมากเกินไป ทำให้การทำงานไม่ยืดหยุ่นและไม่ทันต่อการประยุกต์ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันกาล แต่สุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติภารกิจเพราะระบบปฏิบัติการขาดความยืดหยุ่น การกล่าวโทษมักตกมาอยู่ที่พนักงาน

4. รู้สึกถูกลดคุณค่า

พนักงานบางคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและความตั้งใจในงาน เป็นต้นน้ำของความคิดดี ๆ ที่ส่งผลให้บริษัทเติบโต แต่ไม่ถูกรับรู้โดยผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูง ไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน หรือโบนัสประจำปีที่เป็นที่น่าพอใจ จึงเกิดความท้อแท้ใจที่จะไปต่อกับบริษัทนั้น ๆ

สรุป

พนักงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตและประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกับเรื่องคนก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ซึ่งเจ้าของบริษัทมือใหม่ควรให้ความสำคัญและวางรากฐานให้ดีแต่เนิ่น ๆ ไม่แพ้การให้ความสำคัญกับลูกค้าของกิจการ