ประกันสังคมตอบ 16 คำถามผู้ประกันตน ที่ถูกถามบ่อยที่สุดในช่วงวิกฤต โควิด-19

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ข้อความคลายความสงสัยแก่ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด ว่าด้วยข้อมูลและวิธีขอรับสิทธิประโยชน์จาก ประกันสังคม ผ่านทาง Facebook fanpage มีใจความและข้อมูลตามอินโฟกราฟฟิกจัดทำโดย สำนักงานประกันสังคม ดังนี้

“ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 และวันที่ 31 มี.ค.63 ได้มีมติออกมาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องของการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย, ลาออก, เลิกจ้าง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมพบว่ามีสถานประกอบการ และผู้ประกันตนสอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็นจำนวนมาก สำนักงานฯ จึงดำเนินการรวบรวม ข้อคำถามที่พบบ่อยและทำคำตอบเพื่อทำความเข้าใจแก่ นายจ้าง ผู้ประกันตน (ตามภาพ) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางอีเมล์ info@sso1506.com หรือ กล่องข้อความ Facebook fanpage สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

16 คำถามที่ถามบ่อยเรื่องสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมช่วง โควิด-19 ประกาศโดย สำนักงานประกันสังคม

 

ที่มา แฟนเพจประกันสังคม