100 คอร์สออนไลน์เรียนฟรี จาก 5 มหาวิทยาลัยระดับโลก เรียนจบได้ใบเซอร์ฯ Harvard, Penn., Yale, Columbia, Dartmouth

 

ไม่ต้องบินไปไกลถึงสหรัฐฯ ก็สามารถเข้าถึงความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำได้แล้ว เมื่อ 5 มหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่ Harvard, Pennsylvania, Yale, Columbia, และ Dartmouth เปิดหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี หมวด การเงิน/การบัญชี, บริหารธุรกิจ/การตลาด, และหลักสูตรเทคโนโลยี รวมไม่น้อยกว่า 100 หลักสูตร สำหรับผู้สนใจสามารถเรียนฟรีผ่านเว็บไซต์คอร์สออนไลน์ของ Coursera และ Edx

คอร์สออนไลน์เรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเหล่านี้มีใบรับรองการสำเร็จหลักสูตร โดยในส่วนของใบรับรองมีทั้งแบบฟรี และแบบชำระเงินเพื่อออกใบรับรอง ด้านล่าง คือ ตารางรายชื่อคอร์สออนไลน์เรียนฟรีจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่ร่วมโครงการ เรียงลำดับชื่อหลักสูตร A-Z พร้อมลิงค์ไปยังหน้ารายละเอียดหลักสูตรที่ต้นทาง ทุกหลักสูตรมีกำหนดระยะเวลาในการเริ่มเรียนและสำเร็จหลักสูตร โปรดตรวจสอบตารางการเรียนให้ละเอียดทุกครั้ง

* หมายเหตุ กรณีดูในมือถืออาจต้องตะแคงเครื่องในแนวนอนเพื่อปรับขนาดของตาราง

ลำดับ ชื่อหลักสูตร หมวดหมู่ สอนโดย สถานที่เรียนออนไลน์ ลิงค์รายละเอียด
1 Accounting Analytics Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
2 American Contract Law II Business and Marketing Yale University Coursera ดูรายละเอียด
3 Analytics in Python Business and Marketing Columbia University Edx ดูรายละเอียด
4 Application of AI, InsurTech, and Real Estate Technology Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
5 Arts and Culture Strategy Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
6 Building High-Performing Teams Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
7 Business Analytics Business and Marketing Columbia University Edx ดูรายละเอียด
8 Business Analytics Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
9 Business Analytics Capstone Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
10 Business Foundations Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
11 Business Strategies for A Better World Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
12 Business Strategies for Social Impact Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
13 Business Strategy from Wharton: Competitive Advantage Business and Marketing University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด
14 Business and Financial Modeling Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
15 CS50’s Computer Science for Business Professionals Business and Marketing Harvard University Edx ดูรายละเอียด
16 Connected Strategy Business and Marketing University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด
17 Connected Strategy Capstone Business and Marketing University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด
18 Construction Cost Estimating and Cost Control Business and Marketing Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
19 Construction Finance Business and Marketing Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
20 Construction Management Business and Marketing Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
21 Construction Project Management Business and Marketing Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
22 Construction Scheduling Business and Marketing Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
23 Corporate Finance Accounting and Finance Columbia University Edx ดูรายละเอียด
24 Creating a Team Culture of Continuous Learning Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
25 Crowdfunding Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
26 Culture-Driven Team Building Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
27 Culture-Driven Team Building Capstone Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
28 Customer Analytics Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
29 Decision-Making and Scenarios Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
30 Demand and Supply Analytics Business and Marketing Columbia University Edx ดูรายละเอียด
31 Developing Breakthrough Innovations with the Three Box Solution Business and Marketing Dartmouth Edx ดูรายละเอียด
32 Effective Compliance Programs Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
33 Entrepreneurship Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
34 Entrepreneurship 1: Developing the Opportunity Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
35 Entrepreneurship 2: Launching your Start-Up Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
36 Entrepreneurship 3: Growth Strategies Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
37 Entrepreneurship 4: Financing and Profitability Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
38 Entrepreneurship in Emerging Economies Business and Marketing Harvard University Edx ดูรายละเอียด
39 Executing Breakthrough Innovations with the Three Box Solution Business and Marketing Dartmouth Edx ดูรายละเอียด
40 FinTech: Foundations, Payments, and Regulations Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
41 Finance & Quantitative Modeling for Analysts Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
42 Financial Acumen for Non-Financial Managers Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
43 Financial Engineering and Risk Management Part I Accounting and Finance Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
44 Financial Engineering and Risk Management Part II Accounting and Finance Columbia University Coursera ดูรายละเอียด
45 Financial Markets Accounting and Finance Yale University Coursera ดูรายละเอียด
46 Fintech: Foundations & Applications of Financial Technology Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
47 Free Cash Flow Analysis Accounting and Finance Columbia University Edx ดูรายละเอียด
48 Fundamentals of Digital Marketing, Social Media, and E-Commerce Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
49 Fundamentals of Quantitative Modeling Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
50 Fundamentos Empresariales Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
51 Global Trends for Business and Society Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
52 Improving Your Business Through a Culture of Health Business and Marketing Harvard University Edx ดูรายละเอียด
53 Influence Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
54 Introducción a la Contabilidad Financiera Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
55 Introducción a la Gestión de Operaciones Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
56 Introducción a las Finanzas Corporativas Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
57 Introducción al Marketing Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
58 Introduction to Corporate Finance Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
59 Introduction to Corporate Finance Accounting and Finance Columbia University Edx ดูรายละเอียด
60 Introduction to Financial Accounting Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
61 Introduction to Marketing Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
62 Introduction to Operations Management Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
63 Introduction to Spreadsheets and Models Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
64 Leading Innovation with Vijay Govindarajan Business and Marketing Dartmouth Edx ดูรายละเอียด
65 Leading the Life You Want Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
66 Lending, Crowdfunding, and Modern Investing Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
67 Management Fundamentals Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
68 Managing Social and Human Capital Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
69 Marketing Analytics Business and Marketing Columbia University Edx ดูรายละเอียด
70 Modeling Risk and Realities Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
71 More Introduction to Financial Accounting Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
72 Omnichannel Strategy and Management Business and Marketing Dartmouth Edx ดูรายละเอียด
73 Operations Analytics Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
74 Optimizing Diversity on Teams Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
75 Proyecto de Fundamentos Empresariales de Wharton Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
76 Regulatory Compliance Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
77 Retail Fundamentals Business and Marketing Dartmouth Edx ดูรายละเอียด
78 Retail and Omnichannel Management Business and Marketing Dartmouth Edx ดูรายละเอียด
79 Social Impact Strategy: Tools for Entrepreneurs and Innovators Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
80 Strategic Management Business and Marketing University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด
81 The Business of Health Care Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
82 The Global Financial Crisis Accounting and Finance Yale University Coursera ดูรายละเอียด
83 The Power of Team Culture Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
84 Viral Marketing and How to Craft Contagious Content Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
85 Wharton Business Foundations Capstone Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
86 Wharton Business and Financial Modeling Capstone Accounting and Finance University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
87 Wharton Entrepreneurship Capstone Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
88 What is Compliance? Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
89 What is Corruption: Anti-Corruption and Compliance Business and Marketing University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
90 Algorithm Design and Analysis Technology University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด
91 Artificial Intelligence Technology Columbia University Edx ดูรายละเอียด
92 Computer Science and Mobile Apps Technology Harvard University Edx ดูรายละเอียด
93 Computer Science for Artificial Intelligence Technology Harvard University Edx ดูรายละเอียด
94 Computer Science for Game Development Technology Harvard University Edx ดูรายละเอียด
95 Computer Science for Web Programming Technology Harvard University Edx ดูรายละเอียด
96 Cryptocurrency and Blockchain: An Introduction to Digital Currencies Technology University of Pennsylvania Coursera ดูรายละเอียด
97 Machine Learning Technology Columbia University Edx ดูรายละเอียด
98 Machine Learning for Data Science and Analytics Technology Columbia University Edx ดูรายละเอียด
99 Robotics: Vision Intelligence and Machine Learning Technology University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด
100 Software Development Fundamentals Technology University of Pennsylvania Edx ดูรายละเอียด