7 พรรคฝ่ายค้าน ฟ้องกลับ กอ. รมน. ในความผิดฐานแจ้งความเท็จ

071019-02

ข่าวสด รายงานว่า วันที่ 6 ต.ค. 2562 ตัวแทน 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าเพื่อไทย และที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านฯ นายชัยเกษม นิติสิริ คณะกรรมการยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประธานด้านกระบวนการยุติธรรม และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐพรรค พท.

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พท. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ปช. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พล.ท.พงศธร รอดชมพู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พล.ท.ภราดร พัฒนฐาบุตร อดีตเลขาธิการสมช. และนายสมพงษ์ สระกวี ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย

เดินทางมายัง กองบังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความ ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อ ล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4, พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้ชำนาญการสำนักงาน กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดฐาน แจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวน ทำให้ได้รับความเสียหาย ฐานแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษ และฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามความผิดกฎหมายอาญามาตรา 137,172,174,326 และ 328 ขณะที่นักวิชาการจะไม่ฟ้องกลับ แต่ขอต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อ่านแถลงการณ์ว่า :

“กิจกรรมเสวนาดังกล่าวเป็นการกระทำในฐานะพรรคการเมือง ส.ส.และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกัน สาระและวัตถุประสงค์สำคัญคือการรณรงค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคการเมืองที่มาร่วมกิจกรรม แม้แต่รัฐบาลก็บรรจุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน การกระทำของพวกข้าพเจ้าจึงอยู่ในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มิได้มีการบิดเบือน เสริมแต่งข้อเท็จจริงใด ๆ มิได้มีการกระทำใด ๆ อันมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดจะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร อันเป็นองค์ประกอบสำคัญตาม ป.อาญา มาตรา 116

พวกเราขอใช้สิทธิในฐานะผู้เสียหายซึ่งได้รับจากการร้องทุกข์กล่าวโทษพวกข้าพเจ้าดังกล่าว ร้องทุกข์กล่าวโทษกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และ พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า โดยขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่บุคคลทั้งสอง ผู้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ทั้งนี้โดยการโฆษณาตาม ป.อาญา มาตรา 137, 172, 174, 326 และมาตรา 328 นายวันมูหะมัด นอร์ กล่าวว่า คิดว่า กอ.รมน.ที่มีนายกฯ เป็นผู้อำนวยการต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย เพราะกอ.รมน.ภาค 4 จะกระทำเพียงลำพังไม่ได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของนายกฯ

ดังนั้นการยื่นแจ้งความวันนี้จะกล่าวโทษตั้งแต่ผู้แจ้งความกล่าวหาเรา และอาจจะถึงผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วย เพราะเราต้องการให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพในการแสดงความเห็น”

ด้านนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กล่าวว่า

“การยื่นฟ้องครั้งนี้ นอกจากจะฟ้อง กอ.รมน.แล้ว ยังจะฟ้องผู้บังคับบัญชาก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ด้วย เพราะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เชื่อว่าการที่กอ.รมน.ฟ้อง 7 พรรคฝ่ายค้านครั้งนี้เพราะต้องการความได้เปรียบทางการเมือง เนื่องจากไม่อยากให้ฝ่ายค้านขับเคลื่อนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เพราะทราบว่าหลายองค์กร และทุกภาคส่วนตอบรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่กอ.รมน.กล่าวโทษ 7 พรรคฝ่ายค้าน ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จ ฝ่ายค้านจึงต้องมาแจ้งความกลับ ตนจะแจ้งความในนามส่วนตัวด้วยในฐานะผู้ได้รับความเสียหาย โดยจะไปแจ้ง ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดด้วย”

ขณะที่ พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.ป. กล่าวว่า

“เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องแจ้งความจากตัวแทนแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้านไว้ เบื้องต้นแจ้งความไว้ 2 ข้อหา คือ 1.หมิ่นประมาท และ 2.แจ้งความเท็จ โดยหลังจากนี้ จะนำเรื่อง รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป”

อ่านเพิ่มเติม

กอ. รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ฟ้อง 7 พรรคฝ่ายค้าน และนักวิชาการรวม 12 คน ม. 116 ฐานยุยงปลุกปั่น

รัฐธรรมนูญไทยมาตรา 1 มีใจความสำคัญอย่างไร